נסיון תעסוקתי

Professional Experience

Architect (Internship)

G.A.S Architects // Arch. Shimon Asban // 10/2013-06/2016

אדריכלית (התמחות) 

משרד ג.א.ש אדריכלים // אדריכל שמעון אסבן //  10/2013-06/2016

 

בית הנער // משרד הרווחה // עין ורד 

מבנה ציבור // 2015-2016

תכנון 2 מבננים חדשים במכלול בית הנער הקיים (מבנה מגורים "פתוח" + מבנה מנהלה ובו מטבח, חדר אוכל ומשרדים).

^ קביעת עקרונות תכנון מנחים וקונספט תוך התחשבות בהיסטוריה של המבנה והקונטקסט בו הוא מתקיים, פרוגרמה המתייחסת לגודל החללים הקשר ביניהם, ודרישות הלקוח.

^ תכנון ראשוני והצעת חלופות.

^ תכנון מפורט תוך התאמתו ותיקונו לפי התקנות השונות ( הג"א, נגישות, בטיחות אש, חנויות, פינוי פסולת וכו').

^ בקשה להיתר.

^ תכניות עבודה עם דגש על פרטים לביצוע, פתרונות אנטי ונדליים.

^ ניהול צוות יועצים - מיזוג אוויר, חשמל, אינסטלציה, קונסטרוקציה, מטבחים, בטיחות, נגישות.

^ יצירת מסמכי מכרז כולל עבודה עם תוכנת דקל.

הדקל 70  // תל מונד

מגורים // תמ"א 38 // 2014-2016

^ הכרת התוכניות והמבנה הקיים.

^ ניתוח עירוני וניתוח הזכויות.

^ הצעת חלופות לניצול וניוד הזכויות במצבורי מסות שונים כך שיטיבו עם המרחב הציבורי. 

^ בקשה להיתר.

^ תוכניות עבודה כולל פרטים לביצוע, פתרונות חיזוק, איוורור וחיבורים בין הקיים לחדש.

^ ניהול צוות יועצים - מיזוג אוויר, חשמל, אינסטלציה, קונסטרוקציה, בטיחות אש, מעליות, נגישות.

מע"ר כפר יונה // רחוב העצמאות

תוכנית מתאר + תוכנית בינוי  // 2015-2016

^ חקירה מוקדמת- קריאה וניתוח של תאוריות בעיצוב עירוני (עירוב שימושים, הגדרת מע"ר)

^ הבנת מרחבי ההשפעה של התכנון בקנ"מ בין עירוני, עירוני, שכונתי.

^ תכנון חלופות בינוי שונות בהיקף של עשרות אלפי מטרים תוך בחינה מדוקדקת של חתכי הרחוב וחזיתותיו, בחירת מיקומי אתנחתאות.

^ חשיבה אסטרטגית ברמה המטרופולינית-  אופציה לשילוב מערכת הסעת המונים בעתיד (קישור לנתניה).

^ עבודה מול יועצים (נוף, אינטסלציה, תנועה).

מרכז מסחרי // רחוב הארז  // קדימה

מסחר  // 2015-2016

^ טיפול בבקשה קיימת להיתר.

^ תוכניות עבודה.

^ טיפול באישורים השונים מול רשויות.

^ ניהול צוות יועצים.

מרכז תעסוקה ומסחר // עין ורד

מסחר  // 2015

זיהוי וניתוח אלמנטים המשפיעים על התכנון (מרקם סמוך, טופוגרפיה, תב"עות קיימות, שימושים סמוכים) בחינת חלופות שונות לפירוק המסות תוך בחינת עמידה בתקנות כיבוי אש, נגישות וכו'. שטח הפרוייקט כ-3500 מ"ר.

^ הכנת מצגת והשתתפות בישיבה עם יזם התכנית.

בתי מגורים פרטיים  // תל מונד  // חדרה // כפר יונה // אבן יהודה 

מסחר  // 2014-2016

^ תכנון ראשוני כולל ניתוח זכויות, הצעת חלופות.

^ בקשה להיתר.

^ טיפול באישורים השונים מול רשויות.

^ תכניות עבודה (כולל פרטים, חומרים)

^ ניהול צוות יועצים.

^ מסמכי מפרט וכמויות.

בניה רוויה  // תל מונד 

מגורים  // 2016

^ הצעה לשינוי תב"ע ובינוי.

^ תכנון ראשוני כולל ניתוח זכויות, קונספט, הצעת חלופות לפיזור המסות, מיקום מערכות התנועה ותכנון הדירות.

 

WE Architects  //  +972-50-3331397 //  Efrat.Weinreb@gmail.com // © 2014  כל הזכויות שמורות לאפרת וינרב

  • facebook
  • Pinterest Basic Black
  • Instagram Basic Black